• ANSÖK HÄR

  John Lennings Stipendiestiftelse för Norrköpings Näringsliv är till för dig som bor i Norrköpings kommun och arbetar inom det privata näringslivet. Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag för olika typer av kompetensutveckling och vidareutbildning. Vi kan exempelvis ge stipendium till praktiskt inriktade utbildningar som lastbilskörkort eller högskoleutbildning, yrkesrelaterade språkstudier, CSR-certifiering samt projektledar- och kvalitetsutbildningar.

  För att du ska kunna ansöka måste du vara folkbokförd i Norrköping och arbeta inom Norrköpings kommuns privata näringsliv (ej stat, kommun eller landsting).

 • Så här gör du för att ansöka

  Ladda ner ansökningsformuläret via länken ovan och spara formuläret på din dator. Fyll i alla fält korrekt och spara den ifyllda ansökan på datorn. Bifoga digital version av personbevis, eventuella betyg mm och sänd samtliga bilagor till stipendiestiftelsens styrelse via e-post: info@johnlenning.se

  Du kan även printa ut formuläret och fylla i ansökan. TEXTA TYDLIGT eller skriv på maskin för god läsbarhet.

  Kan du inte fylla i ansökan digitalt eller saknar tillgång till skrivare kan ansökningsblanketter beställas via John Lennings Stipendiestiftelse för Norrköpings Näringsliv c/o Östsvenska Handelskammaren, Box 214, 601 04 Norrköping.
  Tel 011-28 50 30 eller e-post info@johnlenning.se

 • Fyll i

  Alla fält måste vara korrekt ifyllda!

  OBS! Räkna ihop och summera ner hur stort belopp du ansöker om (Skriv inte ”se bilaga” i fälten). Om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt, kan ansökan inte tas upp till behandling.

 • Skicka

  Korrekt ifylld ansökan kan skickas digitalt, tillsammans med aktuella bilagor, till info@johnlenning.se.

  Utprintad och ifylld ansökan kan även skickas per post till:

  John Lennings Stipendiestiftelse för Norrköpings Näringsliv

  c/o Östsvenska Handelskammaren

  Box 214, 601 04 Norrköping

 • VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

  Välkommen med din ansökan. Stiftelsens styrelse sammanträder normalt varannan månad för att behandla ansökningar som lämnats in. För att styrelsen ska ta upp din ansökan måste ansökningshandlingarna vara korrekt ifyllda och insända till oss minst två veckor före styrelsemötet.

  Styrelsemöten våren 2021
  15/1, 19/3 och 14 juni


  info@johnlenning.se

  Ladda ner vår informationsfolder här: