• ANSÖK HÄR

  John Lennings Stipendiestiftelse för Norrköpings Näringsliv är till för dig som bor i Norrköpings kommun och arbetar inom kommunens privata näringsliv. Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag för olika typer av kompetensutveckling och vidareutbildning. Vi kan exempelvis ge stipendium till praktiskt inriktade utbildningar som lastbilskörkort eller högskoleutbildning, yrkesrelaterade språkstudier, CSR-certifiering samt projektledar- och kvalitetsutbildningar.

  För att du ska kunna ansöka måste du vara folkbokförd i Norrköping och arbeta inom Norrköpings kommuns privata näringsliv (inte kommunal eller offentlig sektor).

 • Så här gör du för att ansöka

  Ladda ner ansökningsformuläret via länken ovan och spara formuläret på din dator. Fyll i alla fält korrekt och spara den ifyllda ansökan på datorn. Bifoga digital version av personbevis, prisinformation och program som styrker utbildningen från aktuell läroanstalt, eventuella betyg mm och sänd samtliga bilagor till stipendiestiftelsens styrelse via e-post: info@johnlenning.se

 • Fyll i

  Alla fält måste vara korrekt ifyllda!

  OBS! Räkna ihop och summera ner hur stort belopp du ansöker om (Skriv inte ”se bilaga” i fälten). Om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt, kan ansökan inte tas upp till behandling.

 • Skicka

  Korrekt ifylld ansökan skickas digitalt, tillsammans med aktuella bilagor, till info@johnlenning.se
  OBS! Ofullständig ansökan tas inte upp till behandling.

Norrköping
 • VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

  Stiftelsens styrelse sammanträder normalt varannan månad för att behandla ansökningar som lämnats in. För att styrelsen ska ta upp din ansökan måste ansökningshandlingarna vara korrekt ifyllda och insända till oss minst två veckor före styrelsemötet. OBS – ofullständig ansökning tas inte upp till behandling.

  Vårens styrelsemöten är inplanerade den 4/2, 22/4 och 10/6.

  Har du frågor angående John Lennings Stipendiefond är du välkommen att kontakta:
  Yvonne Anglesjö, styrelseordförande 0707-75 43 70, info@johnlenning.se

  Övriga styrelsemedlemmar
  Lars Falkenlind, ledamot, 0705-564754, lars.falkenlindATtelia.com
  Rita Lundin Eklund, ledamot, 0708-781053, hasse.ritaATtelia.com
  Bo Nygren, suppleant, 0733-84 3220, bo.nygrenATtelia.com
  Christer Ericsson, suppleant, 0735-638320, christerATericssonbostader.se
  Lars Erichs suppl/sekr, 0708-129173, lars_erichsAThotmail.com

  Ladda ner vår informationsfolder här