Välkommen med din ansökan

John Lennings Stipendiestiftelse för Norrköpings Näringsliv är till för dig som bor i Norrköpings kommun och arbetar inom kommunens privata näringsliv. Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag för olika typer av kompetensutveckling och vidareutbildning. Stipendium ges till både praktiskt och teoretiskt inriktade utbildningar. Exempelvis lastbilskörkort, högskoleutbildningar, yrkesrelaterade språkstudier, CSR-certifiering samt projektledar- och kvalitetsutbildningar. Stödet kan ges till hela, eller delar av kursavgiften och fakturering ska ske direkt från utbildningsföretaget till John Lennings.

Enligt stadgarna måste du vara folkbokförd i Norrköping och arbeta inom Norrköpings kommuns privata näringsliv (inte kommunal eller offentlig sektor) för att kunna ansöka.

Ladda ner ansökan

SÅ HÄR DU GÖR FÖR ATT ANSÖKA

Ladda ner ansökningsformuläret via länken ovan och spara formuläret på din dator. Fyll i alla fält korrekt och spara den ifyllda ansökan på datorn. Bifoga digital version av personbevis, anställningsbevis, offentlig och verifierbar prisinformation samt program som styrker utbildningen från aktuell läroanstalt, eventuella betyg mm och sänd samtliga bilagor till stipendiestiftelsens styrelse via e-post: info@johnlenning.se

FYLL I

OBS! Räkna ihop och summera ner hur stort belopp du ansöker om (Skriv inte ”se bilaga” i fälten). Om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt, kan ansökan inte tas upp till behandling.

Kolla in broschyren!

BIFOGA

Korrekt ifylld ansökan skickas digitalt, tillsammans med aktuella bilagor till info@johnlenning.se. Glöm inte att bifoga ditt anställningsbevis. Ansökan kan också skickas per post till: John Lennings Stipendiestiftelse för Norrköpings Näringsliv c/o Östsvenska Handelskammaren Box 214, 601 04 Norrköping. Målsättningen är att informera sökanden om styrelsens beslut inom en vecka från aktuellt styrelsedatum (förutsatt att ansökan inkommit inom korrekt tid).

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt varannan månad för att behandla ansökningar som lämnats in. För att styrelsen ska ta upp din ansökan måste ansökningshandlingarna vara korrekt ifyllda och insända till oss minst två veckor före styrelsemötet. 

OBS – ofullständig ansökning tas inte upp till behandling. Kommande styrelsemöten under 2023: 20/10 och 15/12. Har du frågor angående John Lennings Stipendiefond är du välkommen att kontakta: Yvonne Anglesjö, styrelseordförande 0707-75 43 70, info@johnlenning.se

 

Övriga styrelsemedlemmar:
Lars Falkenlind, ledamot, 0705-564754, lars.falkenlindATtelia.com
Rita Lundin Eklund, ledamot, 0708-781053, hasse.ritaATtelia.com
Bo Nygren, suppleant, 0733-84 3220, bo.nygrenATtelia.com
Christer Ericsson, suppleant, 0735-638320, christerATericssonbostader.se
Lars Erichs suppl/sekr, 0708-129173, lars_erichsAThotmail.com