Välkommen med din ansökan

John Lennings Stipendiestiftelse för Norrköpings Näringsliv är till för dig som bor i Norrköpings kommun och arbetar inom kommunens privata näringsliv. Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag för olika typer av kompetensutveckling och vidareutbildning. Stipendium ges till både praktiskt och teoretiskt inriktade utbildningar. Exempelvis högskoleutbildningar, yrkesrelaterade språkstudier, CSR-certifiering samt projektledar- och kvalitetsutbildningar. Stödet kan ges till hela, eller delar av kursavgiften och fakturering ska ske direkt från utbildningsföretaget till John Lennings.

Enligt stadgarna ska du vara folkbokförd i Norrköpings kommun och arbeta inom stadens privata näringsliv (inte kommunal eller offentlig sektor) för att kunna ansöka.

Ladda ner ansökan

SÅ HÄR DU GÖR FÖR ATT ANSÖKA

Ladda ner ansökningsformuläret via länken ovan och spara formuläret på din dator. Fyll i alla fält korrekt och spara den ifyllda ansökan på datorn. Bifoga digital version av personbevis, anställningsbevis, offentlig och verifierbar prisinformation samt program som styrker utbildningen från aktuell läroanstalt, eventuella betyg mm och sänd samtliga bilagor (inte länkar till bilagor eller webbsidor) till stipendiestiftelsens styrelse via e-post

FYLL I

OBS! Räkna ihop och summera ner hur stort belopp du ansöker om (skriv inte ”se bilaga” i fälten). Om ansökningsformuläret inte är korrekt ifyllt, kan ansökan inte tas upp till behandling.

Kolla in broschyren!

BIFOGA

Korrekt ifylld ansökan skickas digitalt, tillsammans med aktuella bilagor (inte länkar till bilagor eller webbsidor) till info@johnlenning.se. Glöm inte att bifoga ditt anställningsbevis. Ansökan kan också skickas per post till: John Lennings Stipendiestiftelse för Norrköpings Näringsliv c/o Östsvenska Handelskammaren Box 214, 601 04 Norrköping. Målsättningen är att informera sökanden om styrelsens beslut inom en vecka från aktuellt styrelsedatum (förutsatt att ansökan inkommit inom korrekt tid).

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt varannan månad för att behandla ansökningar som lämnats in. För att styrelsen ska ta upp din ansökan måste ansökningshandlingarna vara korrekt ifyllda och insända i form av digitala bilagor (inte länkar till bilagor eller webbsidor) till oss minst två veckor före styrelsemötet. OBS – ofullständig ansökning tas inte upp till behandling.

Kommande styrelsemöten under 2024: 12/8, 25/10 och 13/12. Har du frågor angående fonden är du välkommen att kontakta: Yvonne Anglesjö, styrelseordförande, tel 0707-75 43 70, epost 

 

Övriga styrelsemedlemmar:
Ledamot Lars Falkenlind, epost
Ledamot Tommy Svensson, epost
Suppleant Rita Lundin Eklund, epost
Suppleant Christer Ericsson, epost 
Suppleant Annika Bornström, epost