Så här tycker våra stipendater

Här är några av de stipendiater som fått möjlighet att utveckla sig själva och sin kompetens genom John Lennings stipendiefond:

Anette Östlin

COACH INOM LEDARSKAP OCH GRUPPUTVECKLING, VägSjäl


 Anette brinner för människors och gruppers utveckling, vilket gjorde att hon efter många år inom statlig verksamhet, valde att växla spår. Sedan närmare 10 år tillbaka driver hon företaget VägSjäl som erbjuder chefsutbildningar, grupputveckling och individuell coaching. För några år sedan beviljades Anette ett stipendium för att utbilda sig till internationellt certifierad coach hos International Coaching Federation. Genom ytterligare stöd från John Lennings har hon nu även utbildat sig till Teamcoach.

Som egenföretagare och ensamstående med barn och hus, är ekonomin för egen kompetensutveckling begränsad. I min bransch är ny kompetens extra viktigt för att vara trovärdig och skapa förtroende hos befintliga och potentiella kunder. Stipendiet till Teamcoach-utbildningen har gett möjlighet att bygga vidare på mina ICF-kompetenser och skapa en ännu bättre plattform och större trygghet - samtidigt som företagets erbjudande breddas med både individ- och teamutveckling, säger Anette.

Anette Östlin, coach inom ledarskap och grupputveckling, VägSjäl.

Stipendium till utbildning:  Teamcoachutbildning

Frida Almqvist

PROJEKTLEDARE Robin Almqvist Kommunikation AB


Frida har en socionomexamen i bagaget och efter ett decennium som socialsekreterare plus några år som folkbokföringshandläggare längtade hon efter mer kreativitet i sitt arbete. När maken startade eget företag anslöt Frida och växlade karriärspår till projektledare och designer. Med hjälp av ett stipendium från John Lennings har Frida nu utvecklat sin kompetens inom grafisk design.

- Utbildningen har gett mig grunderna i hur man kan tänka kring typografi, färg och form tillsammans med konkreta metoder och verktyg. Jag har också fått värdefulla insikter i hur viktig den visuella kommunikationen är för att ett företag ska nå fram med sitt budskap. Det jag har lärt mig är till stor hjälp i mitt arbete. Min främsta arbetsuppgift idag är att utforma annonser till olika kunder och tack vare utbildningen kan jag nu ta mig an andra och större uppdrag, säger Frida.

Frida Almqvist, projektledare Robin Almqvist Kommunikation AB

Stipendium till utbildning: Grafisk Design

Mikael Petersson

PEMA Partner i Norrköping


Ventilation är ett av Mikaels fokusområden i arbetet hos PEMA Partner i Norrköping. Uppdragen kan omfatta projekt och ventilationskontroll hos industrier, kontor, offentliga lokaler, butiker och bostäder. För att förstärka sin kompetens ansökte Mikael om ett stipendium från John Lennings, med siktet inställt på att gå en tredagars fördjupande ventilationsutbildning.

- Tack vare stipendiet fick jag möjlighet att genomföra kursen och bredda mina kunskaper. Kursledaren var väldigt pedagogisk med en bra blandning av praktiska övningar och teori. Nu har det gått ett tag sedan jag fick mitt kursintyg och jag känner mig verkligen mycket säkrare och tryggare när jag utför mina tillsyner, säger Mikael.

Mikael Petersson, PEMA Partner i Norrköping

Stipendium till utbildning: Ventilationsteknik

Annika Bornström

VERKSAMHETSCHEF FÖR EVENT OCH KAMMARFORUM, Östsvenska Handelskammaren


Via kollegor på Östsvenska Handelskammaren fick Annika tips om att John Lennings stipendiefond kan bevilja stipendium till vidareutbildning och kurser av olika slag. Det väckte hennes intresse för kompetensutveckling och siktet var inställt på att studera till Diplomerad Marknadsekonom. Med hjälp av stipendiestöd från John Lennings startade en mycket givande utbildningsresa:

”Jag har många års arbetslivserfarenhet i bagaget och nu ville jag utveckla mina kunskaper kring teorier, metoder och få bra verktyg i mitt arbete. Utbildningen har verkligen gett ökad säkerhet i min arbetsroll, bekräftelse och ett toppenbra erfarenhetsutbyte med alla de andra kursdeltagarna. ”

Annika Bornström
Verksamhetschef för event och Kammarforum, Östsvenska Handelskammaren
Stipendium till utbildning: Diplomerad Marknadsekonom

Ola Höjer

CIVILINGENJÖR, LANTMÄNNEN AGROETANOL

Det här är bland det bästa jag har gjort! Tänk framåt och lär för nästa jobb, våga kasta dig ut och testa.

Du som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet kan få ekonomiskt bidrag till kompetensutveckling.

Ansök idag!